Hướng dẫn cá nhân hóa màn hình Lock screen trên Windows 11 theo đúng phong phương pháp của bạn

 

Windows 11 với cực kỳ nhiều tính năng cho phép bạn tùy chỉnh PC theo thị hiếu của mình. Một trong những tính năng ấy là khả năng cá nhân hóa màn hình Lock screen. . Thông thường, lúc bật PC lên, bạn sẽ thấy màn hình Lock screen thứ nhất bao gồm hình nền, một số mẹo nhất định,v.v....Tuy nhiên trường hợp muốn cá nhân hóa hơn, bạn sở hữu thể làm theo chỉ dẫn dưới đây của tôi để thiết lập tùy chỉnh đa số thứ trong màn hình Lock screen.

Hướng dẫn cá nhân hóa màn hình Lock Screen trên Windows 11

B1:
 Mở ứng dụng Settings > chọn Personalization > Lock screen


B2: Ở mục Personalize your lock screen > chọn Windows Spotlight. Tính năng này sẽ định kỳ chuyển vận xuống và hiển thị những hình ảnh nền mới vô cộng đẹp mắt được chính Microsoft cung ứng mỗi lúc bạn mở PC lên.


B3: Nếu bạn muốn cài những hình nền của mình hiện thỉ trong màn hình Lock Screen, ở mục Personalize your lock screen > chọn Picture > Browse photos tậu ảnh mà bạn muốn hiển thị trong màn hình Lock screen.


B4: Bạn cũng hiển thị rộng rãi ảnh trên màn hình Lock screen bằng cách: Ở mục Personalize your lock screen > chọn Slideshow


B5: Ở phần Add an album for your slideshow > chọn Browse > sau đấy mua folder đựng các hình ảnh mà bạn muốn hiển thị trong màn hình Lock screen.

B6: Bạn cũng thể cho một số áp dụng hiển thị trạng thái trong màn hình Lock screen bằng cách: Ở mục Lock screen status > sắm áp dụng sẽ hiển thị trạng thái trong màn hình Lock screen bao gồm Weather, Mail hoặc Calendar.


Chúc bạn thành công!

Theo Windowscentral