Chặn Windows Update với 1 click chuột bằng Windows Update Blocker

 Windows 11/10 phân phối ít quyền giám soát hành động thay đổi của nền tảng hơn đối chiếu với các bản windows trước. Bạn chẳng thể tắt mãi mãi windows update bằng control panel hoặc settings trong windows 11/10. Kể từ khi bạn gắn kết với internet, windows update sẽ điều tra các bản thay đổi thường kỳ và tự động lắp đặt nếu chúng dò thấy bất cứ bản thay đổi nào, dù có bạn có dù muốn hay không muốn. Những thời khắc, một bản thay đổi có lỗi sẽ đổi khác tất cả lắp đặt hoặc vài ba chức năng đóng cửa. Nếu bạn muốn giám soát sau một thời gian đổi mới, bạn nhiều khả năng tắt giải pháp windows update. điều đó, bạn nhiều khả năng thực hành trong services hoặc registry editor.

windows11

Tuy vậy, có một cách nhanh hơn là vì windows update blocker. Một ứng dụng portable không lấy tiền giúp khách hàng bật tắt nhanh windows update chỉ với 1 nhấp chuột. Cách dùng windows update blocker rất dễ, bạn làm theo các bước như sau.

Bước 1 : bạn vào đây để tải windows update blocker.

Bước 2 : bạn giải nén tệp wub sẽ thu được folder cùng tên.

Chặn Windows Update với 1 click chuột bằng Windows Update Blocker

Bạn mở folder wub, bấm đúp Wub. Exe ( với win 32-bit ) hay Wub x64. Exe ( với win 64-bit ) để mở windows update blocker.

Bước 3 : trong cửa sổ windows update blocker, chúng ta sẻ thấy phiên bản enable updates được chọn tức windows update vẫn đang hoạt động trên máy vi tính.

Chặn Windows Update với 1 click chuột bằng Windows Update Blocker

Ngày nay, để vô hiệu hóa thì bạn bấm chọn vào disable updates > apply now. Như vậy xong.

Chặn Windows Update với 1 click chuột bằng Windows Update Blocker


Windows update blocker tài trợ nhiều ngôn ngữ, gồm có tiếng việt. Bạn bấm nút thực đơn > languages nhằm sửa đổi ngôn ngữ khác.

Chặn Windows Update với 1 click chuột bằng Windows Update Blocker


Chưa kể, bạn có khả năng mở nhanh windows update trong settings với phiên bản update options và hoạt động sổ services với phiên bản windows services.

Chặn Windows Update với 1 click chuột bằng Windows Update Blocker

Còn phiên bản service list options để bật tắt vài ba giải pháp khác của chuỗi chính từ kế hoạch.